Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene opmerking en verplichte informatie

De persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming op deze site is:

HJ-Teknik
Eigenaar: Jens Mikkelsen
Høllundvej 4
7100 Vejle
Tel: 7020 204
E-mail: hj@koelpomp.nl

Herroep uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn enkele gegevensverwerkingsprocessen mogelijk. Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is op elk moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht via e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht om beroep aan te tekenen bij de bevoegde autoriteit

In geval van overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de getroffen persoon het recht om beroep aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Data Protection Supervisor is www.datatilsynet.dk

Gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een contract automatisch aan u of aan derden verwerken. De voorziening is gemaakt in een machinaal leesbaar formaat. Als u directe gegevensoverdracht naar een andere verantwoordelijke persoon nodig hebt, gebeurt dit alleen in de mate dat dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt altijd het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en mogelijk het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactopties die in de print zijn aangegeven.

Serverlogboeken

Serverlogs verzamelen en bewaren automatisch informatie van de websiteprovider die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijst URL
  • De hostnaam van de toegangscomputer
  • Serververzoektijd
  • IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6. 1 kleur b GDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract te voeren of voorafgaand aan contractuele maatregelen.
Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor de verkoop van producten en producten
Persoonlijke gegevens worden alleen bekendgemaakt aan derden als dit voor het contract vereist is. Derden kunnen b.v. Wees betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven. Een verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats, of alleen als u hier uitdrukkelijk mee instemt.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6. 1 kleur b GDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract te voeren of voorafgaand aan contractuele maatregelen.

Registratie op deze site

Om bepaalde functies te gebruiken, kunt u zich registreren op onze website. De overgedragen gegevens dienen uitsluitend voor gebruik voor de betreffende aanbieding of service. Alle verplichte informatie gevraagd voor registratie moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven bij de registratie.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, GDPR). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is op elk moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht via e-mail. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

We slaan de verzamelde gegevens op tijdens de registratie voor de periode dat u bent geregistreerd op onze website. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke perioden blijven ongewijzigd.

Contact

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Een openbaarmaking van deze gegevens zal niet plaatsvinden zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die worden vermeld in het contactformulier is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, GDPR). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is op elk moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht via e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die worden uitgevoerd tot de intrekking zal niet worden beïnvloed door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of als u uw gegevens niet langer hoeft te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn “sessiecookies”. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsesessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat staan ​​tot u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om cookies automatisch te verwijderen wanneer de toepassing wordt gesloten. Het uitschakelen van cookies kan beperkte functionaliteit op onze website veroorzaken.

Het instellen van cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het leveren van bepaalde functies die u wenst (bijvoorbeeld een winkelwagentje) vindt plaats op basis van artikel 6 f GDPR. Als exploitant van deze site hebben we een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor technisch perfecte en probleemloze levering van onze services. Als andere cookies zijn ingesteld (bijvoorbeeld voor analyses), worden ze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice van Google Analytics. Webanalyse-provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en analyse van het gebruik van de website mogelijk maakt. Informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen. Serverlocatie is meestal VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6. 1 kleur f GDPR. Als exploitant van deze site hebben we een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics voor de IP-anonimiseringsfunctie. Dit zorgt ervoor dat Google uw IP-adres opschort in EU-lidstaten of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat deze naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij Google het volledige IP-adres van een server in de Verenigde Staten verzendt en verkort .. In onze naam zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteiten te maken en om anderen de website en internetgerelateerde services aan ons te leveren. Er is geen samenvoeging van door Google Analytics overgedragen IP-adressen met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

Het instellen van cookies via uw webbrowser kan worden voorkomen. Bepaalde functies op onze website kunnen echter beperkt zijn. Evenzo kunt u voorkomen dat er gegevens worden verzameld over uw gebruik van de website, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door het te downloaden via de volgende link browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = nl .

Weerstand tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens uit Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan onze site: schakel Google Analytics uit .

Voor informatie over hoe gebruikersgegevens van Google Analytics worden gebruikt, raadpleegt u het https://support.google-beleid van Google. com / analytics / beantwoorden / 6004245? hl = nl .

Order Processing

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbeveiliging, hebben we een contractueel contract met Google gesloten.

Demografische gegevens in Google Analytics

Onze website gebruikt demografische functies in Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en interesses van bezoekers. Deze gegevens komen voort uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Een taak van de gegevens naar een bepaalde persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen. Dit wordt verklaard door de aankoop van uw gegevens uit Google Analytics, zoals in het item ‘Gegevensverzamelingweerstand’, ‘verbiedt over het algemeen mogelijk of op de scherminstellingen in uw Google-account.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met het bijhouden van conversies. Na klikken op een advertentie die wordt aangeboden door Google, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van gebruikers. Bij de cookie, Google en we herkennen dat u op een advertentie klikt en bent doorgestuurd naar onze site.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via sites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die het bijhouden van conversies gebruiken. Adwords-klanten leren hoeveel mensen op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar tags voor het bijhouden van conversies. AdWords-adverteerders beschikken echter niet over informatie waarmee ze zichzelf kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen een gebruik. Dit is de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser om uit te schakelen. Het is dus niet opgenomen in statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van “conversiecookies” is gebaseerd op artikel 6. 1 kleur f GDPR. Wij als website-exploitanten hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het https: //www.google.depolicies/privacy/ beleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking. Met een moderne webbrowser kunt u cookies controleren, beperken of voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan beperkte functionaliteit op onze website veroorzaken.

Google Web Fonts

Onze website maakt gebruik van weblettertypen van Google. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Door deze weblettertypen te gebruiken, kunt u de gewenste presentatie van onze website presenteren, ongeacht welke lettertypen u ter plaatse ter beschikking staan. Dit wordt gedaan door Google Web-lettertypen te downloaden van een Google-server in de Verenigde Staten en vervolgens uw gegevens te delen met Google. Dit is uw IP-adres en welke pagina u hebt bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6 stuks 1 kleur f GDPR. Als exploitant van deze site hebben we een legitiem belang bij de optimale presentatie en verzending van onze website.

Google is gecertificeerd voor US Privacy Shield. Deze privacyovereenkomst heeft tot doel de naleving van het gegevensbeschermingsniveau in de EU te waarborgen.

Zie voor meer informatie over Google Web-lettertypen: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en meer informatie in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl

i Googles privatlivspolitik:
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=da